Социалдык-психологиялык кызмат

 1. Билим берүүчү-тарбиялык. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн жүрум-түрумуна жана ишине максаттуу  педагогикалык таасир берүүнү камсыз кылуу.
 2. Диагностикалык. Балдардын, уй-бүлөнүн, социалдык чөйрөнүн жекече өзгөчөлүктөрүнө жана социалдык –тиричиликтик шарттарына  иликтөө жүргүзүү менен “социалдык” диагноз коюу, балага оң жана терс таасирлерди  жана ар кандай түрдөгү көйгөйлөрдү аныктоо.
 3. Уюштуруучулук. Социалдык-педагогикалык жардам берүүгө колдоо көрсөтүү маселелерди чечүүдө, пландарды жана программаларды ишке ашырууну өнүктүрүүдө балдардын жана өспүрүмдөрдун, педагогдордун коомдук иштерин уюштуруу.
 4. Божомолдук жана эксперттик. Конкреттүү микросоциумду социалдык жактан өнүктүрүү процессин программалоо, алдын ала божомолдоо, долбоорлоо, социалдык иштер боюнча турдүү институттардын иштерине катышуу.

                      Кимдер менен иш алып барат

Социалдык-психологиялык кызмат

 

Социалдык педагогдун иш алып баруусу.

1.Окуу жылынын башында  аткарылуучу иш-чаралардын иш планын түзүү.

 1. Мектептерде өткөрүлүүчү социалдык-педагогикалык ишмердүүлүктүн нормативдик укуктук негизи тууралуу маалыматты топтоо жана изилдөө.
 2. Айылдык жана райондук билим берүү башкармалыгынын соц.педагогика маселелери боюнча иштеген адистер менен, райондук милиция бөлүмүнүн жашы жете элек өспүрүмдөр менен иш алып барган инспектор менен, кароосуз калган балдарды  реаблитациялоо борборунун кызматкерлери менен байланыш түзүү.
 3. Абыл Искендеров орто мектебинде окуган томолой жетим, жарым жетим, толук эмес үй-бүлөнүн балдарынын жана башка соц. категорияга кирген  балдардын  далилдөөчү справкаларын топтоо жана алар менен иш алып баруу.
 4. Райондук семинарларга катышуу
 5. Окуу жылына пландаштырылган  рейддерди психолог  жана ИДН, класс жетекчилер менен бирдикте жүргүзүү.
 6. “Ишеним почтасынын” ишин жандандыруу ал боюнча иш алып баруу.
 7. Социалдык жардамга жана моралдык колдоого муктаж балдар менен иш алып баруу, учетко алуу, жардам көрсөтүү . Жардамга муктаж балдардын абалын колдоо жардам көрсөтүү.
 8. Тренингдерди мугалимдерге жана окуучуларга өткөрүү.
 9. Материалдык жактан начар үй-бүлөлөргө жардам берүү тууралуу мекеме-уюмдарга кат менен кайрылуу жана мектептеги төлөмдөрдөн женилдетип берүү.
 10. Социалдык башкармалыктарынан көрсөтүлүүчү жардамдар жана женилдиктер тууралуу маалымат алып, ата-энелерге жеткирүү.

12.Көзөмөлдө турган жана ар кандай көйгөйлөрү бар окуучулардын үйлөрүнө барып, үй шарттарына, үй-бүлөсү менен жакыныраак таанышуу, акты жазуу.