Регламент

Регламент

 

Мектепте  окуу  сабактар 1-сентябрда башталып, 25-майда аяктайт. Окуу жылынын созулушу эс алуу убакыттарын эсепке албаганда: 1-класста — 33 жума, 2-4-класстарда — 34 жума, 5-11-класстарда экзамендик мезгилди эске алуу менен — 34 жумадан 36га чейин.
Эс алуу мезгили 30 календардык күндөн кем эмес убакытты түзөт.
Эс алуу (каникул) графиги:
Күзгү — 7 күн,  2022-жылдын 31-октябрдан  9-ноябрына чейин.
Кышкы — 12 күн,  2020-жылдын 30-декабрынан 2023-жылдын 11-январына чейин.
Жазгы — 10 күн, 2022-жылдын 20-мартынан 29-мартка  чейин.
1-класстардын окуучулары үчүн 3-чейректе кошумча апталык эс алуу күндөрү берилет. Сабактын
узактыгы: 1-класстарда – 40 мүнөт, 2 -11-класстарда — 45 мүнөт