Сабактардын жугуртмосу

 

 

1а-класс1б-класс2а-класс2б-класс3а-класс3б-класс4а-класс4б-класс
1Алиппе

Жазуу

О-тил

Физ-ра

Алиппе

Жазуу

Физ-ра

О-тил

К-тил

Матем

Окуу

Музыка

Сүрөт

К-тил

Матем

Окуу

Сүрөт музыка

Окуу

Матем

О-тил

Сүрөт

 

Окуу

Матем

Сүрөт

О-тил

К-тил

Матем

Мекен т.

Музыка

Физ-ра

Матем

К-тил

Мекен т.

Физ-ра

Музыка

2Алиппе

Матем

Музыка

Жазуу

Т.саат

Алиппе

Матем

Жазуу

Музыка

Т.саат

Окуу

О-тил

Матем

Мекен т.

Физ-ра

О-тил

Матем

Окуу

Физ-ра

Мекен т.

О-тил

Матем

К-тил

Физ-ра

музыка

К-тил

О-тил

Матем

Музыка

Физ-ра

Окуу

Матем

О-тил

Ч-тил

Физ-ра

Окуу

Матем

Ч-тил

О-тил

Т.саат

3Алиппе

О-тил

Матем

Жазуу

Сүрөт

О-тил

Матем

Алиппе

Жазуу

Сүрөт

К-тил

Матем

О-тил

Музыка

Т.саат

К-тил

Матем

Музыка

О-тил

Т.саат

Окуу

Матем

К-тил

Ч-тил

Мекен т.

Окуу

Матем

К-тил

Мекен т.

Ч-тил

К-тил

Матем

Окуу

О-тил

Мекен т.

К-тил

Матем

Мекен т.

Окуу

О-тил

4Мекен т.

Матем

О-тил

музыка

Мекен т.

Матем

Музыка

О-тил

 

К-тил

Матем

Мекен т.

К.Т.О

Сүрөт

К-тил

Матем

Мекен т.

К.Т.О

Сүрөт

К-тил

Матем

О-тил

Мекен т.

К.Т.О

Т.саат

К-тил

Матем

Мекен т.

О-тил

К.Т.О

Т.саат

К-тил

О-тил

Матем

Окуу

Т.саат

О-тил

Матем

К-тил

Окуу

Физ-ра

5Мекен т.

Матем

Сүрөт

Физ-ра

Мекен т.

Матем

Физ-ра

Сүрөт

Окуу

Матем

Физ-ра

О-тил

Окуу

Матем

О-тил

Физ-ра

Окуу

Матем

Ч-тил

Физ-ра

Окуу

Матем

Физ-ра

Ч-тил

К.Т.О

Матем

Ч-тил

сүрөт

К.Т.О

Матем

Сүрөт

Ч-тил

 

 

5а-класс5б-класс6а-класс6б-класс7-класс
1К-тил

О-тил

Англис тил

Музыка

Адам ж коом

К-тил

Англис тил

О-тил

Адам ж коом

музыка

Матем

К-тил

Биология

Англис тил

Сүрөт

Физ-ра

Англис тил

Матем

К-тил

Биолгия

Физ-ра

Сүрөт

Тарых Англис тил

Матем

О-тил

Биология

К-адабият

2Алгебра

К-тил

О-тил

Англис тил

Табият таануу

Физ-ра

К-тил

Матем

Англис тил

О-тил

Физ-ра

Технология

Матем

К-тил

Тарых

О-тил

К-адабият

Т.саат

Тарых

Матем

К-тил

К-адабият

О-тил

Т.саат

К-тил

К-адабият

Матем

Физика

О-тил

Музыка

3К-тил

Матем

Информатика

Тарых

Сүрөт

Англис тил

Матем

Информатика

Тарых

К-тил

Англис тил

Сүрөт

О-тил

К-тил

Матем

Информатика

Физ-ра

География

Информатика

О-тил

К-тил

Матем

География

Физ-ра

О-тил

Матем

Тарых

Георафич

Информатика

Физ-ра

4Матем

Англис тили

К-тил

Чтения Технология

К-адабият

Англис тили

Матем

Чтения

К-тил

К-адабият

Технология

Матем

Англис тили

Биология

Музыка

Тарых

К-адабият

Англис тили

Матем

К-адабият

Биология

Музыка

Тарых

Физика

О-тил

Англис тили

Матем

К-тил

Физ-ра

Т.саат

5Матем

Мектеп комп информатика

К-адабият

Тарых

Т.саат

Физ-ра

Мектеп комп информатика

матем

тарых

к-адабият

физ-ра

т.саат

О-тил

География

К-тил

Англис тили

Адам ж коом

Технология

 

География

О-тил

Англис тили

Технология

К- тил

Адам ж коом

Биология

Англис тили

География

К-тили

О-тил

Сүрөт

 

 

8а-класс8б-класс9-класс10-класс11-класс
1К-тил

Химия

География

Алгебра

Тарых

О-тил

Т.саат

Химия

К-тил

Алгебра

География

О-тил

тарых

Англис тили

Алгебра

Химия

К-тил

География

Технология

О-тил

Англис тили

К-тил

Алгебра

Физ-ра

АЧД

Биология

К-тил

Матем

О-тил

АЧД

Физ-ра

Т.саат

2Алгебра

Биология

О-тил

К-тил

Англис тил

Тарых

Биология

Алгебра

К-тил

Тарых

Физ-ра

О-тил

Физика

О-тил

Алгебра

К-тил

Тарых

Физ-ра

Химия

Алгебра

Физика

О-тил

К-тил

Англис тили

Т.саат

Алгебра

Химия

Тарых

О-тил

Англис тили

К-адабият

3Информатика

Химия

Физика

Матем

Физ-ра

К-адабият

Химия

Информатика геометрия

Физика

К-адабият

Англис тили

Т.саат

Алгебра

О-тил

Химия

К-тил

Биология

Адам ж коом

Биология

Геометрия

К-тил

Тарых

География

Физ-ра

О-тил

Физика

Алгебра

География

К-адабият

Тарых

 

4География

Геометрия

Информатика

Физика

Англис тили технология

Алгебра

Англис тили

География

Информатика

Физика

Физ-ра

Физика

К-тил

Геометрия

География

Диндердин өнүгүү  тарыхы

Физ-ра

Химия

Физика

К-адабият

АЧД

Информатика

О-тил

Англис тили

Химия

Физика

К-тил

АЧД

Адам ж коом

5Химия биология

О-адабият

К-тил

Физ-ра

К-адабият

Биология

Химия

К-тил

О-адабият

К-адабият

Технология

Информатика

О-тил

Биология

К-тил

Тарых

Англис тили

Т.саат

О-тил

Физика

Геометрия

Тарых

К-адабият

Адам ж коом

Физика

К-тил

К-адабият

Алгебра

О-тил

Физ-ра