Маалыматтык — китепкана кызматы

Маалыматтык – китепкана кызматы

Абыл искендеров атындагы орто мектебинин китепканасынын иши:

Фонддогу окуу китептеринин саны – 9099.

Адабий жана методикалык китептер – 4696.

Периодикалык чыгарылыштар -6 керектуу газеталарга жазылуу жургузулгон.

Мектептин окуучулары окуу китептери менен 89% камсыз болушкан. Китепкананын окуу залы 12 орундуу. Электрондук китепкана бар,  китепкана заманбап технологиялар менен камсыздалган. Мугалимдер жана  окуучулар интернет булагын колдонуп керектуу маалыматтарды ала алышат. Документтерди кабыл алуу жана буткон формага келтирүү  ѳз  убагында жүргүзүлѳт.  Бардык келген адабияттар китепкана фондунун документине катталган. Китепканага 1-11-класска чейинки 215 окуучу 36 педагог жана мектеп кызматчылары жазылган. Окуучулар китептерди реферат, билдирүү жазууга, о.э кѳркѳм адабиятты окууга алышат. Китепканачы тарабынан материалдарды тандоого , керектүү учурда  сѳздүктѳр жана справочниктер менен колдонууга  жардам кѳрсѳтүлѳт.

Китепкананын окуу залы жыл бою жасалгаланып «Учурдагы маанилүү маалыматтар», «Мекеним – Кыргызстан», «Жомоктор дүйнѳсүндѳ», «Карысы бардын – ырысы бар», «Манас бабам» ж.б кѳргѳзмѳлѳрү уюштурулган.

Китепканада 2 китепканачы эмгектенет.

  1. Жанболотова Жылдызкан
  2. Байгелдиева Жумакан

Китепкананын фонду

Окуу китептери –  9099.

Кѳркѳм адабият – 4696 .

Жалпы-13795

Маалыматтык - китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматы