Камкорчулук кеңеш

Камкордук коруучу кенешинин курамы:

Апысов Алишер (торага)

Шаршенова Салтанат (катчы)

Карагулов Нурлан

Айыпов Бейшенбек

Тологонова Элмира