Мектептин окуучуларынын кеңеши

Абыл   Искендеров   атындагы  орто  мектебинин    алдында түзүлгөн окуучулардын «Достук»  өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун 2017- жылдан  2021-жылга чейин түзүлгөн өнүгүү программасы

 

Максаты:

 

Окуучунун  инсандык, лидерлик, организатордук  сапаттарын коомго жана өзүнө ылайык калыптандыруу; граждандык  позициясын, билим, укуктук   маданиятынын   денгээлин   көтөрүүгө   жасаган   аракеттерин    коргоо

 

«Достук»  өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун эксперементтик ишинин проблемасы:

 

Кыргыз Республикасынын    социалдык-экономикалык өзгөрүшүнө ылайык психологиялык интеллектуалдык жактан даяр инсанды тарбиялоого багыт берүү.

 

1-этап  

 

2017-2021- окуу жылына жаныдан өзөртүлүп түзүлгөн өзүн-өзү башкаруу уюму иштей баштаган.

 

2-этап

Жаны 2017-2021 окуу жылында башкаруу өзүн-өзү жаштар уюмутолугу менен жаныртылган программанын негизинде алдына коюлган максаттарын аткарууга тийиш.

Өзүн-өзү башкаруу жаштар уюмунун талапка жооп берерлик денгээлде иш алып баруусу үчүн ОТКГнын методикалык бирикмеси тарабынан илимий-методикалык, укуктук жардам көрсөтүлдү.

Лидер окуучулардын компетентүү болушуна, бир командада иштөөсүнө көмөк көрсөтүү.

3-этап

Өз ара тажрыйбаны кенейтүү, тажрыйба алмашуу, рефлекстик билгичтигин жогорку денгээлге көтөрүү,  изилдөө иштерин чыгармачылык отчет формасында чагылдыруу.  Абыл  Искендеров  атындагы  орто  мектебинин  бардык окуучуларын окуу-тарбиялык процесстерине кызыктыруу.

 

 

 

4-этап

Жогоруда көрсөтүлгөн программанын  үч  этабынын  аткарылышын анализдеп, алдыдагы  пландаштырылган иш-чараларды  андан  ары кошумчалоо же өзгөртүү каралат.

Өзүн-өзү башкаруу уюмун өнүктүрүүсүн бардык этаптарында окуучулар арасындагы психологиялык  абалга  баа  берүү.

5-этап

“Достук ” өзүн-өзү башкаруу уюмунун башка мектептердин уюмдары менен кызматташтык абалын түзүү.

Өзүн-өзү башкаруу уюму мектеп администрациясы, ата-энелер, коомдук уюмдар менен бирдикте кызматташтык абалын түзүү

6-этап

Жогоруда көрсөтүлгөн программанын беш этабынын аткарылышын анализдеп, алдыдагы пландаштырылган иш-чараларды андан ары кошумчалоо жана өзгөртүү каралат.

Окуучулардын билим сапаттын жогорулатуу боюнча жаңы программаны иштеп чыгуу жана аны колдонуу.

 

 

 

Мектеп парламентинин мүчѳлѳрү

Президент: Кубанычбеков Байбото

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

 

Премьер-министри: Сатар уулу Төлөн

 

 

Катчы: Канатбек кызы Айданек

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

 

Саламаттыкты сактоо министри: Калдыбаева Жаңылай

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

Маданият министри: Маатказиева Акылай

Мектептин окуучуларынын кеңеши

Кыздар совети: Тойчубаева Каныкей

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

 

Каржы министри: Муканбет кызы Алтынай

Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

 

Балдар совети: Акматов  Жаныбек

 

 

Билим министри: Исаков Эмир

 

Мектептин окуучуларынын кеңеши